Tạo link từ tất cả URL trong đoạn text

PHP nâng cao 08/01/2017 07:00 704
Nó cho phép bạn tìm kiếm và chuyển tất cả các URL không ở dạng liên kết có trong đoạn/ khối văn bản.Cách này được ứng dụng nhiều trong các chương trình chat, hoặc những text editor của gmail.

Đây là một ý tưởng tuyệt vời để chuyển đổi tất cả các URL thành liên kết trong ứng dụng web của bạn, Chúng được sử dụng trong các form liên hệ, bình luận, ứng dụng chat v...v. Để tìm và thay thế tất cả các URL bằng các liên kết của chúng ta sẽ sử dụng hàm chức năng preg_replace.

Ví dụ:

$text = "Xin chào bạn đã tới website của tôi url là http://google.com";
$text = preg_replace("~[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]~",'<a href="$0" target="_blank">$0</a>',$text);
echo $text;

Kết quả:

Xin chào bạn đã tới website của tôi url là http://google.com

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.