Bài 01. Tổng quan về MYSQL

Học Mysql 11/01/2017 07:00 970
Cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL là một tập hợp các đối tượng dữ liệu có tổ chức: bảng, bảng ảo,... Nhằm mục đích cho phép người dùng lưu trữ và truy xuất dữ liệu chứa bên trong nó.

1. Đặc điểm

 • MySQL là một phần mềm quản trị CSDL dạng server-based.
 • MySQL quản lý dữ liệu thông qua các CSDL, mỗi CSDL có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu.
 • MySQL có cơ chế phân quyền người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều CSDL khác nhau, mỗi người dùng có một tên truy cập (user name) và mật khẩu tương ứng để truy xuất đến CSDL.
 • MySQL được sử dụng cho các ứng dụng web.
 • Người dùng có thể sử dụng giao diện đồ họa hay dùng dòng lệnh để thực hiện các thao tác trên CSDL.

2. Các tập tin vật lý

Mỗi CSDL trong MySQL đều có một folder tương ứng với tên CSDL. Trong một CSDL có thể có một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được lưu trữ với ba tập tin vật lý (đối với CSDL kiểu MyISAM):

 • .frm: Lưu định dạng bảng hay còn goi là cấu trúc của bảng
 • .MYD: Lưu nôi dung của bảng
 • .MYI: Lưu chỉ mục của bảng

Các file này sẽ được lưu trong thư mục sau:

 • Đối với WAMP: C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\data
 • Đối với XAMPP: C:\xampp\mysql\data

Chú ý:

- Ở đây tôi cài webserver trên ổ C:\ Nếu các bạn cài ở ổ khác thì nó nằm ở ổ đĩa các bạn cài.

- Số 5.6.17 là phiên bản của MySQL. Nếu các bạn cài phiên bản khác thì sẽ có số khác.

3. Quy tắt đặt tên

 • Tên có chiều dài là 64 ký tự không dấu.
 • Tên không kết thúc bằng khoảng trắng.
 • Tên không có các ký tự như: '\', '/', '.', ':', '*', '<', '>','', '|'

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.