Javascript là gì?

Học Javascript 10/01/2015 07:00 581
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với mọi người khái niệm đầu tiên trong javascript là gì và làm sao để nhứng và thực thi được các lênh của Javascript trong ứng dụng.

1. Javascript là gì???

Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng tự định nghĩa, ngày nay Javascript được sử dụng phổ biến(99.99% các website) và đương nhiên với độ phổ biến đó thì hầu như tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ.

Javascript hỗ trợ được đa nền tảng, các bạn cũng có thể xây dựng những website, webgame hoặc thậm chí là các ứng dụng di động.

Hiện nay với sự hỗ trợ của nhiều ông lớn như: Google, Facebook,... thì Javascript đã mạnh lại càng thêm mạnh hơn nữa.

  • Angular Js 1-2
  • Reactjs
  • Jquery
  • Nodejs
  • Vuejs
  • Knockoutjs

2. Cách cách sử dụng javascript

2.1 Sử dụng Javascript trực tiếp trên file HTML

-Để có thể viết được Javascript trên file HTML thì bắt buộc các bạn cần phải khai báo bắt buộc theo cú pháp:

<script type="text/javascript">
     //code javascript ở đây
</script>

- Và đoạn script này có thể đặt ở bất cứ đâu trong file HTML.

2.2 Import javascript từ một file bên ngoài

-Cúng giống như css Javascript cũng có thể import từ một file bên ngoài vào và bắt buộc file đó phải có phần mở rộng .js theo cú pháp:

<script src="/path/file.js" type="text/javascript"></script>

-Trong đó: /path/file.js là đường dẫn của file các bạn muốn import vào.

Ví dụ: Trong bài viết này mình cần import một file example.js

<script src="example.js" type="text/javascript"></script>

2.3 Viết javascript trong thẻ HTML

Cách này cũng khá phổ biến khi bạn muốn gọi một hàm hay thực thi một đoạn code javascript ngắn.

Cú pháp:

<button type="button" onclick="[javascript code]">Ấn vào rồi biết</button>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Javascript demo</title>
</head>
<body>
	<button type="button" onclick="alert('Học Javascript cùng www.chiasephp.net')">Click vào đây</button>
</body>
</html>

3. Kết luận

Qua bài viết này mình đã giới thiệu với mọi người khái niệm đầu tiên trong javascript rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về biến và hằng trong Javascript.

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.