Lệnh break - Continue trong Javascript

Học Javascript 25/01/2015 07:00 544
Trong các bài trước chúng ta đã học về vòng lặp và câu lệnh điều kiện trong javascript trong Javascript rồi. Thì trong bài viết này mình sẽ trình bày về hai lệnh là break(dừng) và continue(tiếp tục) trong Javascript.

Trong các bài trước chúng ta đã học về vòng lặpcâu lệnh điều kiện trong javascript trong Javascript rồi. Thì trong bài viết này mình sẽ trình bày về hai lệnh là break(dừng) và continue(tiếp tục) trong Javascript.

Tóm tắt.

  • Lệnh break: Dừng thực hiện và thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức
  • Lệnh continue: Bỏ qua một bước lặp và thực hiện vòng lặp mới

1. Lệnh break.

Lệnh break có tác dụng dừng vòng lặp cho dù điều kiện của vòng lặp vẫn đang đúng, hoặc nói cách khác là nó thoát khỏi vòng lặp một cách đột xuất và không quan tâm đến điều kiện lặp.

Ví dụ 1: Vòng lặp for lặp từ 1 tới 10 và bị dừng tại lần lặp thứ 5

<script type="text/javascript">
	// Lặp từ 1 -> 10
	// Nếu i=5 thì dừng vòng lặp
	for (var i = 1; i <= 10; i++){
		document.write('Lần lặp thứ: '+ i + '<br />');
		if (i == 5) {
			document.write("Vòng lặp bị dừng tại :" + i);
			break;
		}
	}
</script>

Xem kết quả

2. Lệnh continue

Lệnh continue trong javascript có tác dụng bỏ qua một bước lặp nào đó, nghĩa là lúc gặp lệnh continue thì tất cả những đoạn code nằm bên dưới sẽ không được thực hiện mà nó sẽ nhảy qua vòng lặp mới luôn.

Ví dụ 2: Vòng lặp for bỏ qua đoạn code in ra giá trị 5.

<script type="text/javascript">
	// Lặp từ 1 -> 10
	// Nếu i=5 thì bỏ qua lần lặp này và tiếp tục vòng lặp mới
	for (var i = 1; i <= 10; i++){
		if (i == 5) {
			continue;
		}
		document.write('Lần lặp thứ: '+ i + '<br />');
	}
</script>

Xem kết quả

3. Kết luận

Sau b ài viết này mình hi vọng các bạn sẽ hiểu thêm về lệnh break, continue trong javascript nói riêng và các ngôn ngữ lập trình nói chung.

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.