Bài 03: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MongoDB

Học MongoDB 26/01/2017 12:00 2157
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ MongoDB trên window. Và tìm hiểu cách làm thế nào để bắt đầu làm việc với MongoDb từ cửa sổ dòng lệnh console.

1. Một số chú ý về phiên bản

MongoDB dành cho Windows Server 2008 R2 edition (Ví dụ: 2008R2) chỉ chạy trên Windows Server 2008 R2, Windows 7 64-bit, và các phiên bản mới hơn của Windows. Các phiên bản này tận dụng các cải tiến gần đây cho nền tảng Windows và không thể hoạt động trên các phiên bản cũ của Windows.

MongoDB dành cho Windows 64-bit chạy trên bất kỳ phiên bản 64-bit của Windows mới hơn so với Windows XP, bao gồm Windows Server 2008 R2 và Windows 7 64-bit.

MongoDB dành cho Windows 32-bit chạy trên bất kỳ phiên bản 32-bit của Windows mới hơn so với Windows XP. Phiên bản 32-bit của MongoDB chỉ được dành cho hệ thống cũ và để sử dụng trong thử nghiệm và phát triển hệ thống. Phiên bản 32-bit của MongoDB chỉ hỗ trợ cơ sở dữ liệu nhỏ hơn 2GB.

Link download: https://www.mongodb.com/download-center#community

Bạn có thể download file cài đặt (msi) hoặc file zip, trong trường hợp download file zip bạn chỉ cần giải nén ra không cần cài đặt gì, sau đó bắt đầu cấu hình.

Chú ý: MongoDB có 2 phiên bản, Community Server và Enterprice Server. Trong đó Community là phiên bản miễn phí, còn Enterprice là phiên bản thương mại, bạn cần phải trả tiền để sử dụng nó. Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình phiên bản miễn phí.

2. Cài đặt MongoDB

Lưu ý: Bạn nên để đường dẫn càng ngắn càng tốt.

 \

 

3. Cấu hình MongoDB

Chúng ta tạo một thư mục chứa dữ liệu của Database, thư mục chứa file log, file cấu hình,....

Tạo thư mục chứa dữ liệu,log và file cấu hình.

D:/MongoStore

Trong thư mục MongoStore tạo các  thư mục và file sau.

  • data (Lưu databse)
  • log (Lưu log)
  • config.txt (file cấu hình)

Nội dung file config.txt

##store data
dbpath=D:\MongoStore\data
 
##all output go here
logpath=D:\MongoStore\log\mongo.log

Vào Start -> Run -> cmd [Enter]

Cửa sổ MS-Dos hiện nên bạn dùng lệnh cd để chuyển tới thư mục bin của MongoDB mà bạn cài trức  đó.

cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin

Chạy file cấu hình mongodb:

mongod.exe --config D:\MongoStore\config.txt

Nếu màn hình hiển thị như dưới thì việc cấu hình MongoDB thành công

4. Chạy MongoDB

Để chạy MongoDB có hai cách.

  • Chằng bằng lệnh CMD
  • Chạy bằng cách tạo  Service của window để nó tự động Start mỗi khi window chạy

Cch 1:

Bạn vào Start -> Run [Gõ vào cmd]

Tiếp theo bạn dùng lệnh cd để chuyển tới thư mục bin của MongoDB

cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin

Chạy lệnh start MongoDB:

mongod.exe --config D:\MongoStore\config.txt

Lưu ý: Giữ nguyên màn hình CMD đừng tắt đi.

5. Bắt đầu với MongoDB

Sau khi đã chạy MongoDB như bước trên (Hoặc để tự động chạy như một service của Window)  Mở một cửa sổ CMD khác để kết nối vào Database. 

cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin

Để vào thư mục bin của MongoDB và chạy lệnh mongo.

Bạn đã kết nối vào database test.

Chúc các bạn thành công ;))

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.