Domain là gì?

Tất cả mọi người trên thế giới đều có một cái tên, mọi cửa hàng đều có một địa chỉ. Và website cũng không ngoại lệ, mọi website đều cần một địa chỉ để khi mọi người quan tâm đến đều có thể truy cập được. Và địa chỉ đó chính là domain. Và domain là duy nhất, ai đăng ký trước thì được sở hữu.

Một domain (tên miền) có cấu trúc như sau: Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng tên miền www.chiasephp.net để diễn tả.

  • www: Tiền tố của tên miền, đây là tên máy chủ Word Wide Web, không bắt buộc phải gõ bạn có thể truy cập vào chiasephp.net vẫn được.
  • chiasephp: tên được đặt của tên miền
  • net Hậu tố của tên miền, có thể gọi là đuôi tên miền.

Trong đó, bạn có thể chọn nhiều đuôi tên miền khác nhau như .net, .info, .org, .vn,….

Ngoài ra, nếu phân theo cấp thì chúng ta còn có top-level domain (tên miền cấp 1), second-level domain (tên miền cấp 2),… và sub-domain.

Khi đó:

  • Tên miền cấp 1 (Top-level domain): bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v… và các lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains).
  • Tên miền cấp 2 (Second-level domain): đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình. Ví dụ tại Việt Nam, VNNIC định nghĩa các tên miền cấp 2: com.vn, net.vn, org.vn..
  • Tên miền thứ cấp (sub domain): Là tất cả những loại domain name còn lại mà domain đó phải phụ thuộc vào một domain name cấp cao nhất. Để đăng ký các domain name kiểu này, thông thường bạn phải liên hệ trực tiếp với người quản lý domain name cấp cao nhất. Ví dụ blog.chiasephp.net chính là một sub domain, trong đó chữ blog nằm trước chữ chiasephp được gọi là sub domain name, đây là một tên miền dựa trên tên miền www.chiasephp.net. Bạn có thể tạo không giới hạn tên miền con và nó được chỉ định như một website riêng biệt.
Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.