File .htaccess là gì

Htaccess là viết tắt của cụm từ Hypertext Access. File .htaccess là một tập tin dùng để cấu hình máy chủ Web Server Apache trong trường hợp bạn không có quyền cấu hình trên httpd.conf của Apache. File .htaccess có tác dụng trên thư mục hiện hành (nơi chưa nó) và tất cả các thư mục con. Vì vậy, muốn sử dụng .htacess để quản lí truy cập vào website của mình, đơn giản bạn chỉ việc soạn thảo một file .htaccess, và lưu nó vào thư mục root của website.

Htaccess cung cấp một loạt các chỉ thị, tác động trực tiếp lên cấu hình của lõi web server (Apache) mà không cần phải truy câp vào bên trong hệ thống chỉnh sửa các tập tin config của server ( httpd.conf ).

File .htaccess được viết bởi những quy tắt Regular Expression chứ không phải viết từ một ngôn ngữ lập trình nào cả. Nếu bạn không nắm vững kiến thức này thì thao tác với file .htaccess rất khó khăn.Vì nó sẽ tác động trực tiếp lên cấu hình lõi của web server nếu bạn chỉnh sửa file với một lỗi nhỏ khi truy cập vào website của bạn sẽ xuất hiện lỗi 500.

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.