Template engine là gì?

Với tốc độ tăng trưởng của các ứng dụng website phức tạp, một vấn đề đã được đưa ra là, làm thế nào để tách biệt riêng ngôn ngữ lập trình web (PHP) ra khỏi ngôn ngữ thiết kế giao diện (HTML), hoặc nói chung là làm thế nào để phân cách bên lập trình ra riêng với bên thiết kế. Template engine đã được ra đời để giải quyết vấn đề này.

Template engine được biết đến như là 1 kỹ thuật cung cấp cho người phát triển khả năng phân tách code PHP và HTML một cách riêng rẽ.

Một số template engige mạnh:

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.