White Space

Khoảng trống giữa các nhân tố thiết kế kề nhau. Còn được gọi là negative space.

White space giúp người dùng tách nội dung, và thể thiện cấu trúc nội dung thông qua hình ảnh. White space không hẳn là trắng nhưng sử dụng màu background của trang. Sự thiết hụt white space sẽ dẫn đến cluttered page (trang sơ sài, đã được giải thích ở trên).

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.