Transition

Kỹ thuật thiết kế web nhằm sinh động hóa hóa các thay đổi đơn giản khi một nhân tố trên màn hình chuyển đổi trơn tru giữa trạng thái bắt đầu và kết thúc.

Transitions – không giống như animation – không có in-between states (trạng thái giữa chừng), mà chỉ có điểm bắt đầu và kết thúc, nên hay được dùng cho subtle changes (thay đổi tinh tế), như để sinh động hóa hover states (trạng thái lơ lửng).

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.