Animation là gì?

“Hoạt họa” là một kỹ thuật thiết kế web, trong đó người thiết kế thêm sự vận động vào các yếu tố trên màn hình để sinh động hóa sự thay đổi hoặc để thu hút sự chú ý của người dùng.

Animation tỏ ra mạnh mẽ hơn transition, vì chúng có thể trải qua nhiều trạng thái khác nhau giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc, bởi vậy, chúng cũng có thể sử dụng cho những hiệu ứng phức tạp hơn nữa.

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.