Database là gì

Database(Cơ sở dữ liệu) là một tập hợp dữ liệu đã được tổ chức và sắp xếp theo một cấu trúc nhất định giúp máy tính có thể dễ dàng lưu trữ, thu thập và quản lý.

Ví dụ: Một danh sách sinh viên của một trường với 5 trường dữ liệu là họ và tên sinh viên, năm sinh, mã số sinh viên, lớp học và khóa học được coi là một cơ sở dữ liệu.

Họ TênNgày SinhMSSVKhóa
Nguyên Lê Hoài Anh21/07/1993BK15200K15
Nguyễn Văn Bình15/05/1993BK15201K15
Trần Hoàng Chiến15/07/1993BK15202K15

Sự khác biệt cơ bản giữa cơ sở dữ liệu và dữ liệu thông thường đó là cấu trúc sắp xếp có hệ thống. Một tập hợp dữ liệu không có cấu trúc hệ thống nhất định không được coi là một cơ sở dữ liệu.

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.