Bài 03: JQuery ajax POST và GET

Bài 03: JQuery ajax POST và GET

Ajax 10/01/2016 07:00 1 Comment
Trong bài trước mình đã giới thiệu về hàm JQuery $.ajax(). Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai hàm đó là $.post() và $.get() trong JQuery...
Bài 01: Ajax là gì?

Bài 01: Ajax là gì?

Ajax 02/01/2016 07:00 1 Comment
Trong bài viết này chúng ta tìm hiểu một kỹ ajax. Ajax là một kỹ thuật khá hay nó được sử dụng trong lập trình các ứng dụng phần mềm online, hay các...